Для отримання результату іспиту введіть Вашу персональну інформацію англійською мовою (як при реєстрації):

Попередній перегляд результатів іспиту не може бути використаний в якості офіційного підтвердження Ваших балів. Тільки оригінал сертифіката IELTS є офіційним підтвердженням отриманих результатів.

Підготовка
до IELTS у Києві

Відвідування мовних курсів не є обов'язковим для складання тесту, тим не менше, вони надають гарну можливість підготуватися до іспиту.

Безкоштовна підготовка

Усім кандидатам, що зареєстровані на іспит IELTS в Students International у будь-якому місті та на будь-яку дату, ми пропонуємо декілька абсолютно безкоштовних ресурсів для підготовки до тесту.

Безкоштовні IELTS вебінари

Безкоштовні IELTS вебінари від IDP - експерти IELTS у прямому ефірі!

Договір публічної оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

Про надання послуг з організації та проведення міжнародного іспиту з англійської мови IELTS ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСВІТНІЙ ЦЕНТР СТУДИНТЕР», іменованим надалі «Виконавець», в особі директора Степаненко Лариси Віталіївни, що діє на підставі Статуту, будь-якій фізичній особі, іменованій надалі «Кандидат».

Цей Договір носить характер публічної оферти, є еквівалентом «усної угоди» та у відповідності до чинного законодавства України має належну юридичну силу.


ПРЕАМБУЛА

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій фізичній особі укласти договір на організацію та проведення Кваліфікаційного тестування (лінгвістичного аудиту) з англійської мови (Міжнародного іспиту з англійської мови IELTS). Цей Договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.

Відповідно до ст.642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям цієї  публічної оферти є реєстрація Кандидата на міжнародний іспит з англійської мови IELTS, що включає здійснення Кандидатом платежу в рахунок оплати послуг з організації та проведення цього іспиту.

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. У цьому Договорі використовуються такі терміни та визначення:

Кваліфікаційне тестування (лінгвістичний аудит) з англійської мови (Міжнародний іспит з англійської мови IELTS) (далі по тексту «Іспит») - процес перевірки знань Кандидата з англійської мови відповідно до встановлених вимог IELTS (International English Language Testing System), починаючи з реєстрації Кандидата і закінчуючи оголошенням результатів.

Заявка на проведення Іспиту – онлайн-анкета, що заповнюється Кандидатом і підтверджує бажання останнього пройти Іспит.

Кандидат - фізична особа, яка бажає здати Іспит та отримати сертифікат міжнародного зразка. Фізична особа у віці від 14 до 18 років укладає цей Договір за згодою батьків, про що зазначається в Заявці на проведення Іспиту.

Реєстраційний збір - сума, що сплачується Кандидатом за організацію та проведення Іспиту.

Строк реєстрації - встановлений Виконавцем строк, протягом якого Кандидат має право і можливість заповнити та подати Виконавцю Заявку на проведення Іспиту.

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах даного Договору Виконавець зобов'язується надати послуги з організації та проведення Іспиту (далі по тексту «послуги»), а Кандидат зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги.

2.2. Місто і дата проведення Іспиту відповідає онлайн-реєстрації на сайті www.ielts-kiev.com.ua. Місце і час проведення Іспиту повідомляється Виконавцем Кандидату шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну пошту Кандидата, зазначену при реєстрації. Розклад (регламент) Іспиту надається Виконавцем додатково на електронну пошту Кандидата.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1. В порядку і на умовах даного Договору організувати та провести для Кандидата Іспит.

3.1.2. Повідомити Кандидата про дату, місце і час проведення Іспиту.

3.1.3. Провести реєстрацію Кандидата в установлені строки.

3.1.4. Повідомити Кандидати про результати Іспиту.

3.1.5. У разі незгоди Кандидата з результатами Іспиту, надати останньому можливість опротестування результатів Іспиту (одноразова апеляція).

3.2. Кандидат зобов'язаний:

3.2.1. До здачі іспиту пройти процедуру реєстрації на Іспит. При цьому реєстрація на Іспит закінчується за 35 (тридцять п'ять) днів до дати Іспиту, якщо Виконавець не продовжив реєстрацію.

3.2.2. Самостійно вибрати для себе тип Іспиту і модуль Іспиту (Академічний або Загальний), який Кандидат буде здавати.

3.2.3. Сплатити Реєстраційний збір у встановлений строк, в повному розмірі та в порядку, встановленому цим Договором.

3.2.4. Ознайомитися з правилами здачі Іспиту, розміщеними на сайті www.ielts-kiev.com.ua.

3.2.5. Під час проведення Іспиту дотримуватися правил, встановлених Виконавцем.

3.3. З метою належного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Виконавець має право залучати до надання послуг третіх осіб, а Кандидат, підписуючи цей Договір, дає на це згоду. При цьому Виконавець є відповідальним за дії, здійснювані такими третіми особами.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Виконавець надає послуги за цим Договором в строки, встановлені цим Договором. Дату проведення Іспиту Кандидат вибирає самостійно при реєстрації на Іспит з переліку дат, доступних на момент реєстрації на Іспит.

 4.2. Реєстрація на Іспит.

4.2.1. До здачі Іспиту Кандидат зобов'язаний пройти процедуру реєстрації на Іспит. При цьому реєстрація на Іспит закінчується за 35 (тридцять п'ять) днів до дати Іспиту, якщо Виконавець не продовжив реєстрацію. Кандидат, який не пройшов реєстрацію на Іспит, до здачі іспиту не допускається.

4.2.2. Для реєстрації на Іспит Кандидат зобов'язується:

- заповнити Заявку на проведення Іспиту на сайті www.ielts-kiev.com.ua; 

- завантажити, при реєстрації на Іспит, у відповідний розділ скановану копію чинного паспорта (повний розворот першої сторінки). Вимоги до завантажуваного файлу (сканованої копії паспорта) вказуються на сайті www.myieltsessentials.com перед завантаженням онлайн;

- відправити документ, що підтверджує оплату Кандидатом Реєстраційного збору на електронну пошту: exam@studinter.com.

4.2.3. Реєстрація на Іспит вважається такою, що відбулася (успішно завершеною), в разі отримання Кандидатом від Виконавця підтвердження отримання оплати від Кандидата і коректно завантаженої сканованої копії паспорта на електронну пошту, вказану Кандидатом при реєстрації на Іспит.

4.2.4. У виняткових випадках Виконавець має право продовжити реєстрацію на термін менше, ніж 35 (тридцять п'ять) днів до дати Іспиту. В такому випадку Кандидат не матиме права на відмову від Іспиту. У будь-якому випадку Кандидат не матиме право на повернення сплачених грошових коштів.

4.3. Здача іспиту.

4.3.1. Виконавець не пізніше 3 (трьох) днів до дати Іспиту повідомляє Кандидата про місце і час проведення Іспиту. Таке повідомлення здійснюється шляхом надсилання відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Кандидата, зазначену при реєстрації на Іспит.

4.3.2. Перші три частини іспиту: Аудіювання, Читання і Письмо, як правило, проводяться в один день без перерви. Іспит з Розмовної мови на розсуд Виконавця може бути призначений в будь-який день протягом семи днів до або після перших трьох частин Іспиту, або в той же день, що і перші три частини Іспиту.

4.3.3 На Іспиті Кандидат зобов'язаний мати при собі документ, серія та номер якого збігаються з серією та номером документа, зазначеного в Заявці на проведення Іспиту.

4.3.4. У разі запізнення Кандидата на Іспит, Кандидат до Іспиту не допускається. При цьому відшкодування Кандидату вартості Іспиту не проводиться.

4.3.5. Кандидат має право мати з собою на Іспиті: воду в прозорій пляшці без маркувань (0,5 л). Все канцелярське приладдя, що необхідне для здачі Іспиту, буде надано Виконавцем.

4.3.6. Кандидат не має права приносити / проносити в аудиторію і мати з собою на Іспиті сумки / портфелі, стільникові телефони, годинники механічні та електронні, пейджери, диктофони, книги і словники, кишенькові портативні комп'ютери та інші електронні пристрої. У разі виявлення у Кандидата заборонених предметів Кандидат видаляється з Іспиту без перевірки його роботи і надання результатів. При цьому відшкодування Кандидату вартості Іспиту не проводиться.

4.3.7. Під час проведення Іспиту Кандидату суворо забороняється:

● користуватися електронними засобами зв'язку (мобільними телефонами, пейджерами і т.д.), комп'ютерами;

● розмовляти з іншими Кандидатами;

● використовувати шпаргалки всіх видів;

● заважати іншим Кандидатам;

● використовувати звуко- і відеозаписуючі пристрої.

Заборонені всі види обману.

При недотриманні будь-яких з цих правил Кандидат видаляється з Іспиту без перевірки його роботи і надання результатів. При цьому відшкодування Кандидату вартості Іспиту не проводиться.

4.4. Результат Іспиту і його опротестування.

4.4.1. Перевірка екзаменаційних робіт Кандидата здійснюється протягом 13 (тринадцяти) днів з дати проведення Іспиту.

Після закінчення перевірки екзаменаційних робіт результати Іспиту доступні для перегляду онлайн на сайті Виконавця www.ielts-kiev.com.ua  протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дати їх публікації.

Результати Іспиту підтверджуються сертифікатом міжнародного зразка (далі по тексту «сертифікат»), який Виконавець надає при зверненні Кандидата в одному екземплярі:

● особисто Кандидату на підставі зазначеного при реєстрації в анкеті документа;

● довіреній особі Кандидата на підставі оформленої Кандидатом довіреності.

За заявою Кандидата сертифікат з результатами Іспиту також може бути:

● відправлений Кандидату кур'єрською службою;

● висланий поштовим відправленням на домашню адресу Кандидата, вказану Кандидатом.

У разі використання поштового відправлення та / або послуг кур'єрської служби строк отримання сертифіката Кандидатом збільшується на час доставки. Виконавець не несе відповідальності за організацію поштового та кур'єрського зв'язку та строки доставки. Витрати на відправку сертифікату кур'єрською службою або поштою несе Кандидат.

Результати Іспиту не повідомляються за допомогою електронної пошти, а також факсимільного або телефонного зв'язку.

4.4.2. У деяких випадках Виконавець залишає за собою право оголошення результатів Іспиту в строки, які перевищують строки, зазначені у пункті 4.4.1 цього Договору.

4.4.3. Виконавець може надати за заявою Кандидата додаткові екземпляри сертифіката і вислати кур'єрською службою за рахунок Кандидата.

4.4.4. При незгоді Кандидата з результатами Іспиту Кандидат має право подати через Виконавця апеляцію в IDP IELTS Australia на повторну перевірку екзаменаційних робіт Кандидата. Апеляція може бути подана протягом 6 (шести) тижнів після дати проведення Іспиту. Повторна перевірка екзаменаційних робіт є платною послугою.

4.4.5. Повторна перевірка екзаменаційних робіт здійснюється за умови надання Кандидатом заявки на апеляцію за встановленою Виконавцем формою, отримання Виконавцем оплати вартості апеляції і оригіналу сертифіката.

4.4.6. Повторна перевірка екзаменаційних робіт здійснюється організацією IDP IELTS Australia (місце розташування – м. Мельбурн, Австралія) протягом 2 (двох) – 21 (двадцяти одного) дня з дня отримання екзаменаційних робіт для повторної перевірки. Результати повторної перевірки оформляються у вигляді листа встановленого зразка і надаються Кандидату тим же способом, що і сертифікат. Результати повторної перевірки екзаменаційних робіт Кандидата є остаточними і подальшому оскарженню не підлягають.

4.4.7. Якщо за підсумками повторної перевірки екзаменаційних робіт Кандидату хоча б в одній із секцій буде виставлений кращий результат, ніж при первинній перевірці, Виконавець на підставі письмової заяви Кандидата повертає Кандидату сплачену ним вартість апеляції і надає новий сертифікат з більш високим балом. Якщо за підсумками повторної перевірки результат Іспиту залишиться незмінним або гірше первісного, сплачена Кандидатом вартість апеляції поверненню не підлягає.

4.4.8. Кожна заява і претензія, що стосуються умов проведення Іспиту, повинні бути висловлені і оформлені Кандидатом документально не пізніше дня проведення Іспиту, в іншому випадку скарги і претензії вважаються відсутніми (не поданими).

4.5. Відмова від Іспиту і пропуск Іспиту.

4.5.1. Відмова від Іспиту.

Кандидат має право відмовитися від здачі Іспиту. Відмова Кандидата від Іспиту вважається поданою належним чином, тільки якщо вона оформлена на спеціальному бланку Виконавця і подана не пізніше, ніж за 35 (тридцять п'ять) днів до встановленої дати Іспиту. В цьому випадку Виконавець зобов'язується в 15-денний строк з дня подачі Кандидатом відмови від Іспиту повернути Кандидату сплачений ним Реєстраційний збір, при цьому Виконавець має право утримати 25% Реєстраційного збору як штраф за відмову від виконання зобов'язань за Договором.

4.5.2. У випадку відмови Кандидата від Іспиту з порушенням вищевказаного порядку і строку (в тому числі менш, ніж за 35 (тридцять п'ять) днів до встановленої дати Іспиту) відмова вважається такою, що подана з порушенням строків, встановлених пунктом 4.5.1 цього Договору, і повернення Реєстраційного збору не проводиться.

4.5.3. Перенесення Іспиту.

Кандидат має право перенести дату Іспиту. При цьому Виконавець має право вимагати від Кандидата внесення додаткової оплати за перенесення Іспиту в розмірі 25% від суми Реєстраційного Збору. Перенесення дати Іспиту вважається зробленим належним чином, якщо воно оформлене на спеціальному бланку Виконавця і подане не пізніше, ніж за 35 (тридцять п'ять) днів до встановленої цим Договором дати Іспиту. У період менш ніж за 35 (тридцять п'ять) днів до дати Іспиту, перенесення дати іспиту неможливе, і повернення Реєстраційного Збору не проводиться.

4.5.4. Кандидат має право перенести дату Іспиту тільки один раз на будь-яку з дат, встановлених Виконавцем і на яку на момент перенесення Іспиту відкрита реєстрація і є вільні місця.

4.5.5. Пропуск Іспиту.

При пропуску Кандидатом Іспиту сплачений ним Реєстраційний Збір не підлягає поверненню, за винятком таких випадків:

● підтверджена медичною довідкою хвороба Кандидата, що робить неможливим його присутність на Іспиті;

● обставини непереборної сили (пожежі, повені, масові заворушення, страйки, терористичні акти тощо), підтверджені відповідною довідкою компетентного органу.

4.5.6. Заява про повернення Реєстраційного Збору, зроблена на спеціальному бланку Виконавця, з доданням підтвердних документів має бути подана Кандидатом Виконавцю не пізніше 5 (п'яти) днів з дати проведення Іспиту. При поверненні Реєстраційного Збору Виконавець утримує 25% Реєстраційного Збору.

5. РОЗМІР РЕЄСТРАЦІЙНОГО ЗБОРУ, АПЕЛЯЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Розмір Реєстраційного збору на іспит Paper-based IELTS становить 4 400.00 гривень (чотири тисячі чотириста гривень 00 коп.). Без ПДВ; розмір Реєстраційного збору на іспит Computer-based IELTS становить 4 800,00 гривень ( чотири тисячі вісімсот гривень 00 коп. ). Без ПДВ.; розмір Реєстраційного збору на іспит  IELTS Life Skills становить 4 350,00 (чотири тисячі триста п’ятдесят гривень 00 коп.) Без ПДВ.; розмір Реєстраційного збору на іспит IELTS UKVI становить 5 100,00 грн. (п’ять тисяч сто гривень 00 коп.) Без ПДВ.; розмір Реєстраційного збору на іспит Computer-based IELTS UKVI становить 5100,00 грн. (п’ять тисяч сто гривень 00 коп.) Без ПДВ.; розмір збору на Апеляцію становить – 2 450,00 (дві тисячі чотириста п’ятдесят гривень 00 коп.) Без ПДВ.

5.2. Кандидат на підставі квитанції або рахунка-фактури зобов'язується оплатити Виконавцю Реєстраційний збір в повному обсязі в строк не пізніше 17.00 останнього дня реєстрації на Іспит або не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання рахунку-фактури (в офісі Виконавця або представника Виконавця, або по електронній пошті) в залежності від того, що настає раніше.

5.3. Всі платежі за цим Договором здійснюються в гривнях, в безготівковій формі, шляхом внесення грошей на банківський рахунок Виконавця, зазначений в Договорі, або в іншому порядку, узгодженому з Виконавцем.

5.4. Вартість апеляції становить 2 450,00 гривень (дві тисячі чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок). Без ПДВ. Кандидат зобов'язується оплатити Виконавцю вартість апеляції в повному обсязі не пізніше 17.00 дня подачі апеляції і в термін до 6 (шести) тижнів з дати Іспиту.

5.5. Вартість пересилання сертифікатів у вартість додаткового примірника сертифіката не входить і оплачується кандидатом додатково. Вибір поштової (кур'єрської) компанії здійснюється Виконавцем самостійно.

5.6. Всі платежі за цим Договором здійснюються в гривнях шляхом безготівкових розрахунків за реквізитами, вказаними Виконавцем або відбувається через виставлення інвойсу на E-mail через LiqPay.


a5800599-ad19-4eee-af9e-6c84b86ecf1d

5.7. В платіжних документах повинна бути чітко вказано прізвище Кандидата і оплачувана їм послуга згідно квитанції про сплату або рахунку-фактури.

5.8. Датою оплати будь-якого платежу за цим Договором вважається дата надходження грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.

5.9. Без надходження оплати або у випадку надходження оплати (зарахування грошей на рахунок Виконавця) з порушенням строків та порядку, встановлених цим Договором, послуга вважається неоплаченою і не покладає на Виконавця зобов'язань по її наданню (в т.ч. по проведенню Іспиту для такого Кандидата в установлений строк).

6. СТРОК ДІЇ І ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту прийняття публічної оферти Кандидатом і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним.

 

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання викликане подією непереборної сили, включаючи пожежу, повінь, землетрус, бурани, зсуви, аналогічні природні явища, війни, бойові дії, облогу, дії держави (включаючи заборони на продаж і послуги), епідемії, епізоотії, страйки, а також інші надзвичайні обставини, що заважають виконанню цього Договору, за умови, що така подія прямо перешкоджає відповідній Стороні належним чином виконати свої зобов'язання, встановлені цим Договором, знаходиться поза контролем відповідної Сторони, і його неможливо уникнути проявом належної дбайливості або обережності.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Всі спори і розбіжності, що виникають у зв'язку з цим Договором, повинні бути вирішені шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди, то такий спір може бути врегульований в суді в установленому законом порядку.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. У разі об'єктивної неможливості проведення Іспиту, або з інших поважних причин, Виконавець має право перенести встановлену цим Договором дату Іспиту, повідомивши про це Кандидата.

9.2. Всі повідомлення в зв'язку з проведенням Іспиту можуть бути зроблені Виконавцем в формі, обраній ним на свій розсуд, в тому числі, але не обмежуючись, за допомогою електронної пошти за вказаною при реєстрації на Іспит електронною адресою / поштою. При зміні поштової або електронної адреси або в разі іншої неможливості отримувати повідомлення за вказаними при реєстрації на Іспит адресами Кандидат зобов'язаний негайно вжити заходів, щоб повідомити про це Виконавця. В іншому випадку повідомлення, відправлені Виконавцем за відомими йому адресами, вважаються поданими належним чином.

9.3. Послуги Виконавця по проведенню Іспиту вважаються виконаними належним чином за відсутності письмових обґрунтованих скарг і / або претензій від Кандидата в день Іспиту. Відсутність письмових заперечень з боку Кандидата щодо повноти наданих послуг протягом дня Іспиту свідчить про те, що Кандидат прийняв надані послуги з організації та проведення Іспиту в повному обсязі і претензій до Виконавця не має.

 

Реквізити Виконавця

ТОВ «ОСВІТНІЙ ЦЕНТР СТУДИНТЕР»

01133, Україна, м. Київ, вул. Мечникова, буд.14/1, офіс 519

Код ЄДРПОУ 43399656

Рахунок: UA903052990000026000030101370 Банк: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Тел.: +38044 238 25 25      E-mail: info@studinter.ua

  • Освітня група<br />STUDENTS INTERNATIONAL
  • Освітня група
    STUDENTS INTERNATIONAL

Тел.:
E-mail: exam@studinter.com

Будьте на зв'язку
© 2009—2024 Students International.