Для отримання результату іспиту введіть Вашу персональну інформацію англійською мовою (як при реєстрації):

Попередній перегляд результатів іспиту не може бути використаний в якості офіційного підтвердження Ваших балів. Тільки оригінал сертифіката IELTS є офіційним підтвердженням отриманих результатів.

Підготовка
до IELTS у Києві

Відвідування мовних курсів не є обов'язковим для складання тесту, тим не менше, вони надають гарну можливість підготуватися до іспиту.

Безкоштовна підготовка

Усім кандидатам, що зареєстровані на іспит IELTS в Students International у будь-якому місті та на будь-яку дату, ми пропонуємо декілька абсолютно безкоштовних ресурсів для підготовки до тесту.

Безкоштовні IELTS вебінари

Безкоштовні IELTS вебінари від IDP - експерти IELTS у прямому ефірі!

Бали IELTS

Так званого «прохідного балу – склав/не склав» в іспита IELTS не існує (обов'язковою є примітка, що саме такі результати в іспита IELTS Life Skills для рівнів А1 и В1 - Pass або Fail).

За результатами всіх інших іспитів кандидати отримують оцінку за кожний з розділів тесту: Listening, Reading, Writing і Speaking. Всі 4 оцінкі рівні між собою за значимістю. Середнє арифметичне з них і визначає загальний бал за іспит.

Кожному балу відповідає певний рівень володіння англійською мовою. Загальний бал може бути цілим чи з ½ балу.
Визнана в усьому світі дев'ятибальна система підрахунку результатів IELTS є надіййною одиницею виміру Ваших мовних навичок.

Шкала балів IELTS:
9 - Expert user (Досвітчений користувач)
Досконале володіння мовою: адеквате, точне, швидке та повне рорзуміння.

8 - Very good user (Дуже хороший користувач)
Повністю володіє мовою, лише в деяких випадках виникають несистематичні неточності. Нерозуміння може виникати в незвичних ситуаціях та випадках. Досить добре висловлює складну детальну аргументацію.

7 - Good user (Хороший користувач)
Добре володіє мовою, є випадкові неточності, невідповідності та незначне нерозуміння в деяких ситуаціях. В цілому добре використовує досить складну мову та розуміє детальні роз'яснення.

6 - Competent user (Компетентний користувач)
В цілому добре володіє мовою, не дивлячись на можливі неточності, невідповідносіт та нерозуміння. Може використовувати доить складну мову та розуміти досить складний текст, особливо у знайомих випадках.

5 - Modest user (Помірний користувач)
Частково володіє мовою, є загальне розуміння змісту в багатьох стуаціях, не дивлячись на велику кулькість помилок. Може підтримувати розмову в знайомих ситуаціях.

4 - Limited user (Обмежений користувач)
Володіння мовою обмежено знайомими ситуаціями. Часті проблеми в розумінні й вираженні. Не може використовувати складну мову.

3 - Extremely limited user (Надзвичайно обмежений користувач)
Висловлює і розуміє тільки загальний зміст у дуже знайомих ситуаціях. Часті провали в спілкуванні.

2 - Intermittent user (Частковий користувач)
Неможливо реальне спілкування, крім базового, з використанням окремих слів або коротких формулювань в знайомих ситуаціях і при першій необхідності. Серйозні труднощі в розумінні усної та письмової мови.

1 - None user (Не користувач)
По суті, не має здатності до використання мови, за винятком деяких окремих слів.

0 - Did not attempt the test (Не пройшов тест)
Неможливо оцінити рівень знань.

Загальні бали округлюються в бік найближчого цілого або ½ числа. Щоб уникнути сумнівів встановлені наступні правила округлення: якщо середнє арифметичне закінчується на .25 – бал округлюється до наступних ½ балу, якщо на .75 – до наступного цілого балу.

Наприклад, кандидат, котрий отримав 6.5 балів за Listening, 6.5 за Reading, 5.0 за Writing і 7.0 за Speaking, отримає загальний бал 6.5 (25 / 4 = 6.25 = бал 6.5).

Так само кандидат, що набрав 4.0 бали за Listening, 3.5 за Reading, 4.0 за Writing і 4.0 за Speaking, отримає загальний бал 4.0 (15.5 / 4 = 3.875 = бал 4.0).

З іншого боку, кандидат, що набрав 6.5 баллов за Listening, 6.5 за Reading, 5.5 за Writing і 6.0 за Speaking, отримає загальний бал 6.0 (24.5 / 4 = 6.125 = бал 6.0).

  • Освітня група<br />STUDENTS INTERNATIONAL
  • Освітня група
    STUDENTS INTERNATIONAL

Тел.:
E-mail: exam@studinter.com

Будьте на зв'язку
© 2009—2024 Students International.